KAAO podepsala memorandum o systému podpory atletů v kraji

Pět významných subjektů tvořících pilíře péče o talentovaného atleta ve věku od 15 let v regionu stvrdilo svou vzájemnou spolupráci a návaznost svých činností podpisem memoranda. Stalo se tak v pondělí 20. 9. na půdě Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových v Ostravě. Zástupci sportovního gymnázia, Krajské atletické akademie Ostrava, Centra individuálních sportů, Centra sportu ministerstva vnitra Olymp a jeho nově vzniklé pobočky v Ostravě a Moravskoslezského krajského atletického svazu memorandem stvrdili v koordinaci zpracovaný systém péče a vzájemné podpory jednotlivých stupňů.

Cílem Memoranda je prohloubení vzájemné spolupráce za účelem prosazování společných zájmů v oblasti rozvoje atletiky a talentovaných atletů v Moravskoslezském kraji. Konkrétně realizace sportovní přípravy elitních atletů starších 15 let jako příprava na reprezentaci ČR, podpora vzdělávání dotčených atletů, zvýšení pravděpodobnosti jejich úspěšného zařazení se do společnosti, pracovního procesu a setrvání v atletické oblasti po ukončení sportovní kariéry propagace atletiky v rámci Moravskoslezského kraje a spolupráce s krajskými oddíly vzájemná propagace při pořádání společných akcí dvou a více stran součinnost a vzájemné respektování podmínek jednotlivých stran při zařazování atletů metodická, technická a trenérská spolupráce osob zajišťujících přípravu zařazených atletů.

KAAO k naplnění tohoto Memoranda přispívá následujícími činnostmi:

  1. realizací sportovní přípravy atletů do 26 let splňujícím podmínky pro zařazení
  2. spoluprací se školami v regionu na podpoře sladění vzdělávacího procesu a sportovní přípravy
  3. zabezpečením sportovní přípravy vysoce kvalitními trenéry jednotlivých atletických sekcí / specializací
  4. zajištěním lékařské péče, psychologické péče, fyzioterapeutické péče, výživového poradenství, regenerace
  5. podporou dalšího vzdělávání a rozvoje trenérů
  6. popularizací atletiky v regionu
  7. součinností a respektováním podmínek jednotlivých stran při zařazování atletů
  8. zajištěním materiálních podmínek pro tréninkový proces

Celé znění memoranda naleznete ZDE >

„Jde nám to, aby talentovaní atleti měli na všech úrovních určitou „záchytnou” síť pro svůj rozvoj, aby u atletiky vytrvali, mohli se jí věnovat na plno v kombinaci se vzděláním. A to i v případě, že se třeba dostanou na nějakou úroveň, pak je omezí vážné zranění, výkonnost zákonitě poklesne a než se vyléčí musí se sportem skončit i z existenčních důvodů. I o takové případy se chceme postarat,” komentoval Tomáš Břeský, předseda Výkonné rady KAAO.

„Tou nejvyšší metou jsou samozřejmě úspěchy na velkých světových soutěžích, ale hned v závěsu také výchova nové generace kvalitních trenérů. I proto je tady Krajská atletická akademie a vzájemně provázaný celokrajský systém. Navíc je naprosto úžasné, že oproti minulosti, kdy nejlepší atleti museli za finančními podmínkami resortních center sportu vždy do Prahy, se sportovní centrum Olymp rozhodlo jít za atlety do regionu. Pokud může atlet zůstat doma, má větší psychickou pohodu a na výkonech je to vždy znát,” dodal Břeský.