Nové zázemí pro sport Ostravské univerzity bude i zázemím pro ostravské atlety

I Krajská atletická akademie Ostrava se může těšit na fantastické zázemí pro vědu, vzdělávání a technologie ve sportu Ostravské univerzity, s níž má navázánu spolupráci. Jak konkrétně, to se začíná rýsovat po čtvrteční návštěvě areálu finišující stavby Výkonným výborem KAAO.

Zatím je vše v přípravě, ale dovolíme si pro malý náznak citovat jednoho z hybatelů projektu a současného děkana Pedagogické fakulty Daniela Jandačku z jeho rozhovoru k tématu stavby areálu na www.alive.osu.cz„Pokud jde o náš komplex, není to něco, co bychom si vymysleli tady v Ostravě. Obdobná univerzitní centra jsou například na Massachusettské univerzitě ve Spojených státech nebo v Cardiffu ve Velké Británii, a to včetně zmíněného oválu (Jogging/Walking Track). Ten slouží jako aerobní zóna všem ostatním tělocvičnám a využívat ho budeme také pro náš rozsáhlý vědecký výzkum běžců. Dalším výrazným prvkem je široké pobytové schodiště, které bude obě budovy přirozeně propojovat. Můžete si ho představit jako tribunu olympijského parku, který se v Ostravě často pořádá, nebo hlediště pro kulturní program. Zároveň si tam kdykoli vychutnáte příjemnou chvilku mezi přednáškami. Kdo chodil sportovat na Bazaly, potvrdí, že je právě vybíhání schodů populární aktivitou intervalových tréninků. S projektanty jsme mysleli i na ekologii, počítáme se zužitkováním dešťové vody, zatravněnou střechou nebo recyklací tepla a elektřiny.”