Základní informace

V současné době je do KAAO zařazeno 36 atletů splňujících náročná kritéria. Dále je do péče KAAO zařazeno 28 atletů SCM. 

Cílem KAAO je vychovávat úspěšné reprezentanty připravené pro život. KAAO zajišťuje celostní přístup k rozvoji atleta do 23 let na dráze i mimo ni. V duchu starořeckého kalokagathia míří na ideál kompletní lidské osobnosti, harmonie mysli a těla, sportu a vzdělání.

Ve své právní formě vznikla k 1. 9. 2020 a od 1. 5. 2021 je v plné míře naplňována její činnost.

Expertní zázemí

Komplexní podporu na cestě mladých atletů k reprezentaci v seniorských kategoriích na vrcholných atletických akcích a olympijských hrách, stejně jako při přípravě na jejich uplatnění po ukončení aktivní kariéry vede profesionální tým odborníků.

Pro sportovní přípravu jsou k dispozici trenéři první a druhé třídy s mnohaletou praxí. Metodicky řídí jednotlivé sekce a zároveň vytvářejí platformu pro vzájemnou spolupráci a rozvoj osobních trenérů zařazených atletů.

Na fyzické kondici a zdraví atleta pracuje tým fyzioterapie, regenerace a rehabilitace.

Zajištěna je také jak komplexní preventivní, tak i akutní lékařská péče. Každý atlet má svou osobní kartu a jeho zdravotní vývoj je sledován v čase na jednom místě.

Každý atlet je pro svůj maximální výkon rovněž analyzován, servisován a monitorován v oblasti nutrice.

Pro práci v oblasti psychologie výkonu je atletům, sekčním i osobním trenérům k dispozici zkušený mentální kouč.

Jedinečnost projektu

Krajská atletická akademie (KAAO) je jediným projektem svého druhu v České republice zaměřeným na rozvoj atletiky celo-regionálně, nikoli v rámci jednoho oddílu. Umožňuje nejtalentovanějším atletům z celého jednoho regionu trénovat jak individuálně, tak pravidelně v mentorských skupinách své úrovně a vytvářet tak synergické efekty sdílení zkušenosti atletů i trenérů a vzájemné podpory i konkurence v jedněch z nejlepších infrastrukturálních i personálních podmínek v České republice.

Důraz na domácí prostředí

Významným aspektem činnosti je zajištění co nejlepších podmínek v dosahování vysoké výkonnosti, aniž by atlet musel opouštět svůj klub, svého osobního trenéra nebo vybranou školu.

Rozvoj trenérské základny

Součástí činnosti KAAO je rovněž monitoring trenérských talentů. KAAO si klade za cíl přispívat k rozšiřování odborného vzdělávání stávajících trenérských expertů a napomáhat rozšiřování řad trenérů o nové, mladé adepty. Chce také vytvářet podmínky pro růst mladých trenérů jak prací po boku již zkušených expertů, tak formou vzdělávání v domácím i mezinárodním prostředí. Nedílnou součástí je snaha o zvýšení prestiže trenérského povolání, jeho větší viditelnost i oceňování.

Propojení s vědou a výzkumem

Celkovému rozvoji péče o atleta přispívá rovněž napojení na vědu a výzkum ve spolupráci s fakultami lékařskou (Ústav rehabilitace) a pedagogickou (Katedra studií lidksého pohybu) Ostravské univerzity.

Silní partneři

Celý projekt je realizován v návaznosti na koncepce rozvoje sportu města Ostravy i Moravskoslezského kraje a v návaznost na koncepci rozvoje atletiky Českého atletického svazu.

Tyto tři instituce jsou také hlavními podporovateli projektu. Jejich společná vůle je vyjádřena v Memorandu o vzájemné spolupráci.

Benefity KAAO

Zařazením do KAAO atlet zůstává členem svého domovského oddílu a k tomu získává nadstandardní péči ve všech ohledech své přípravy na maximální sportovní výkon, a to i v kontextu studia a přípravy pro profesní život po ukončení kariéry.

Pro svou přípravu má k dispozici ve vhodné kombinaci po dohodě se svým osobním trenérem a sekčním trenérem KAAO a v návaznosti na své individuální potřeby:

 1. nejlepší atletické zázemí v České republice v podobě sportovního komplexu Městského stadionu Ostrava se dvěma stadiony, tréninkového areálu Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových, Atletické haly, atletického tunelu, posiloven, tělocvičen a vrhačských areálů,
 2. moderní a funkční tréninkové pomůcky pro rozvoj kondice i osvojení si techniky,
 3. dlouhodobý, odborný, pravidelně vyhodnocovaný fyzioterapeutický monitoring a následnou pravidelnou adekvátní péči. Vše na základě vstupní prohlídky s cílem odhalit nerovnováhu pohybového aparátu, předejít možným zraněním, vyléčit dlouhodobější problém,
 4. pravidelná i akutní kompenzační a zdravotní cvičení v rámci tréninkového plánu (1 x za 2 týdny), špičkovou odbornou péči, včetně využití nejnovějších v oblasti regenerace a rehabilitace,
 5. pravidelnou regeneraci a masáže (minimálně 3 x týdně),
 6. využívání kryocentra,
 7. nutričního specialistu, který na základě rozboru krve individuálně připraví stravovací plán pro maximální doplnění relevantních živin přirozeně za stravu při běžném, zátěžovém režimu i po něm tak, aby tělo sneslo tréninkovou zátěž a zároveň rychle, účinně a přirozeně regenerovalo,
 8. metodické vedení nejlepšími trenéry v regionu se zkušenostmi v přípravě špičkových atletů (spolupracují s osobními trenéry atletů akademie),
 9. napojení atletů i trenérů na současné trendy ve výživě, regeneraci, metodách přípravy, mentálním koučinku pro podporu výkonu s využitím mentální síly i podpory zdravého životního stylu prostřednictvím nutričně vyvážené stravy s ohledem na charakteristiku zatížení v dané disciplíně apod.,
 10. využití moderních technologií pro analýzu pohybu
 11. využití současného výzkumu a vědy v oblasti lidského pohybu
 12. komplexní sportovní zdravotní a zátěžovou lékařskou prohlídku (min. 1x ročně), monitoring zdravotního stavu a preventivní i případnou přednostní akutní lékařskou péči ve spolupráci s odbornými lékaři (neurologie, interna, ortopedie, sono, ultrazvuk, magnetická rezonance, rentgen, ad.)
 13. členství v týmu elitních atletů své kategorie v kraji,
 14. všestranný rozvoj atletického potenciálu s ohledem na synergii trénink-vzdělávání,
 15. v případě potřeby individuální výukový program v daném vzdělávacím zařízení, kde monitoruje atlety v otázkách školního prospěchu, docházky a osobní disciplíny, komunikuje s vedením konkrétních školských zařízení s cílem zajistit sladění sportovní a školní přípravy,
 16. zajištění možností startu na adekvátní soutěžní úrovni odpovídající jejich výkonnosti,
 17. společné soustředění ve skupině stejně zaměřených a výkonnostně podobně zdatných atletů, kde se atleti vzájemně „hecují“, motivují, učí se a měří své síly,
 18. finanční příspěvek na nákup běžecké obuvi a treter,
 19. finanční příspěvek na nákup výživových doplňků,
 20. 30% sleva na veškeré zboží z nabídky Top4Running.

KAAO v rámci systému péče o talentované atlety v Moravskoslezském kraji

Každá výkonností a věková kategorie talentované mládeže v atletice je součástí přesně definovaného článku péče dle národních pravidel Českého atletického svazu a mezinárodní kategorizace Evropské atletiky a Světové atletiky.

Zázemí KAAO

Atletům zařazeným do KAAO slouží k všeobecnému rozvoji nejlepší atletické zázemí v České republice v podobě sportovního komplexu Městského stadionu Ostrava se dvěma stadiony, tréninkový areál sportovního gymnázia, atletické haly, tunelu, posiloven, rehabilitací, vrhačského areálu a v budoucnu i nově vznikajících komplexu Ostravské univerzity Černá louka.

Kritéria zařazení

Atlet je do KAAO zařazen na základě aktuální výkonnosti dle limitů a tříd Českého atletického svazu a svých studijních výsledků.

Zařazení atleti musí splňovat následující kritéria:

 1. Věk do 23 let
 2. Členství v některém z atletických oddílu Moravskoslezského kraje
 3. Studium SŠ, UŠ, VŠ nebo jiné formy pomaturitního vzdělávání dokládané čtvrtletně nebo semestrálně dle typu studia dokladem o prospěchu a plnění všech povinností
 4. Členství v SCM/VSCM, pokud splňuje kritéria SCM/VSCM,
 5. Výkonnost v dané věkové kategorii minimálně na úrovni:
 6. do 18 let (U18): adept reprezentace, účastník Mistrovství Evropy do 17 let, Evropského olympijského festivalu mládeže (EYOF), Olympijských her mládeže (YOG)
 7. do 20 let (U20): adept reprezentace, účastník Mistrovství Evropy juniorů, Mistrovství světa juniorů
 8. do 23 let (U23): adept reprezentace, účastník Mistrovství Evropy do 23 let
 9. Splnění nároků odborného posudku trenéra mládeže a příslušného trenéra sekce o perspektivnosti
 10. Absolvování minimálně 6 relevantních závodů v roce
 11. Výkonnostní limit podle mezinárodní, mistrovské, národní nebo 1. výkonnostní třídy, kdy z hlediska výkonnosti jsou prioritně zařazováni atleti splňující limit mezinárodní výkonnostní třídy, a následně mistrovské, národní a 1. výkonnostní třídy a z hlediska věku pak prioritně atleti seniorské kategorie, a následně postupně atleti kategorií U23, U20, U18 a U16.

Výkonnostní třídy a limity ČAS

Členské oddíly

V červnu 2020 AK SSK Vítkovice po předběžném projednání s městem Ostravou, Moravskoslezským krajem a významnými kluby v regionu iniciovalo vybudování krajské atletické akademie jako chybějícího článku péče o nejtalentovanější mládež ve věku od 15 do 23 let v kraji založené na spolupráci regionálních klubů. 

Členskými oddíly a kluby KAAO jsou:

SSK Vítkovice (atletika-vitkovice.cz), Atletika Poruba (atletikaporuba.cz), TJ Třineckých železáren (atletikatrinec.cz), TJ Start Havířov (starthavirov.cz), AK E. Zátopka Kopřivnice (atletikakoprivnice.cz), AK Hošťálkovice (atletikahostalkovice.cz), Tělocvičná jednota Sokol Opava (sokolopava.cz).

Členové se podílejí na chodu KAAO dle Stanov KAAO, z. s.

Vedení akademie

KAAO, z. s. je dle stanov řízena tříčlennou Výkonnou radou. Výkonná rada ve složení Ing. Tomáš Břeský (předseda, za Atletika Poruba), Mgr. Šárka Mokrá (členka, za SSK Vítkovice), PhDr. Jana Sobčíková (členka, za SSK Vítkovice).

Závazným výstupem z jednání Výkonné rady je zápis.

Jednou ročně předkládá zprávu na jednání členských klubů KAAO.

Kontrolním orgánem je Kontrolní komise ve složení Tomáš Kopecký (předseda, za Atletika Havířov 1965), Jana Feilhauerová (členka, za AK E. Zátopka Kopřivnice), Stanislav Sajdok (člen, za TJ Třinecké železárny).

Přejít nahoru