Tisková konference: Prvních 100 dnů Krajské atletické akademie Ostrava

Za účasti představitelů členských klubů, Českého atletického svazu, vedení KAAO, resortních náměstků města i kraje proběhla první tisková konference Krajské atletické akademie Ostrava.

„Máme za sebou prvních sto dnů hájení, smyslem KAAO je, aby pomohla těm nejtalentovanějším sportovcům dosahovat ještě lepších výkonů, uspět na dráze i mimo ni a stát se vzorem pro ostatní. V rámci akademie soustředíme sportovce od 15 do 26, tedy v relativně kritickém věku, kdy mladí lidé od sportu z nejrůznějších důvodů odcházejí nebo se u nich projevují problémy se zraněními, vyčerpáním,” říká předseda KAAO Tomáš Břeský. Atleti zařazení do akademie byli vybráni na základě svých dosavadních výkonů v souladu s výkonnostními požadavky ČAS.

„Sportovci mohou zůstávat členy svých oddílů, akademie jim nabízí dohled nejlepších trenérů v kraji a metodické vedení. Důležitou součástí je špičková preventivní i akutní péče lékařů, pomoc nutričních terapeutů, fyzioterapeutů a odborníků na regeneraci. Celkově mají k dispozici tým složený z několika desítek odborníků. Nedílnou součástí je napojení na vzdělání. Čen KAAO musí být studentem střední, odborné nebo vysoké školy. Spolupracujeme se Sportovním gymnáziem Dany a Emila Zátopkových a s Ostravskou univerzitou. Od září se pak síť partnerských vzdělávacích zařízení rozšíří. Po svých atletech požadujeme dokonce i ve smlouvách, aby měli dobré studijní výsledky,” doplňuje Břeský.

„Moravskoslezský kraj je bezesporu líhní skvělých sportovců, ale musíme zabránit tomu, aby ti nejtalentovanější opouštěli kraj. Chceme, aby byli jak úspěšnými sportovci, tak uspěli profesně. A pokud možno pak u sportu i zůstali a pomáhali jej dále rozvíjet v roli trenérů, fyzioterapeutů či sportovních lékařů. Potřebujeme vzory pro mladé lidi, potřebujeme medaile z velkých podniků a také sportovce, kteří uspějí i v profesním životě,” říká Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje. Hejtmanství pilotní projekt KAAO podpořilo 1,5 milionem korun. Stejnou částku uvolnilo také Statutární město Ostrava. „Městský stadion ve Vítkovicích a nedaleká atletická hala jsou sportoviště, do kterých Ostrava investovala nemalé peníze, a stavíme další, nabízíme sportovcům, troufám si říct, v rámci Česka ty nejlepší podmínky. A to nejen pro sport,” přidává náměstkyně primátora pro školství a sport, Andrea Hoffmannová „Ostravská univerzita v souvislosti se sportem neustále rozšiřuje svou nabídku jak pro studenty, tak na poli vědy a výzkumu. Ve spojení s Krajskou atletickou akademií Ostrava přinese významné synergické efekty,” dodává Rastislav Maďar, šéf spolupracující lékařské fakulty Ostravské univerzity.

Základní pravidla pro fungování akademie nastavuje Český atletický svaz. Ten také přidává do rozpočtu projektu stejnou částku jak město i kraj. Jeho peníze budou primárně využívány na platy trenérů a společná soustředění. Akademie atletům přispívá také na obuv a výživové doplňky.

„Je velká pomoc, když se o vás někdo takto stará. Oddíly jako takové nabízí především zázemí pro trénink, ale tu další nadstavbu si dovolit nemohou. Navíc, když vám vyjdou vstříc ve škole se studijním plánem, je to motivující a na všechno se lépe soustředí,” říká Michal Husek, účastník nedávného Mistrovství Evropy do 23let v Tallinu a aktuální člen akademie.

“Navíc návyky v péči o své zdraví, i duševní, které získáte a praktikujete právě ve věku dospívání, vedou k prevenci zranění v pozdějším věku a také ke schopnosti překonávat kritické okamžity. Já sama bych za takový rozměr péče byla v daném věku velice vděčná. Mám radost, že se tady sešla taková skupina odborníků z různých oborů a dává to nejlepší, co umí dohromady, aby pomáhala rozvíjet mladé talenty,” doplnila úspěšná oštěpařka, olympionička Nikola Ogordníková. Ta vyrostla v ostravských oddílech a ráda se sem vrací. I proto se stala tváří celého projektu.

Na podzim chystá KAAO své první soustředění, workshopy, školení pro krajské oddíly a mnoho dalšího. O všech svých aktivitách informuje na www.kaao.cz a sociálních sítích.