Předsednictvo

Břeský
Tomáš, Ing.

předseda Výkonné rady

Zodpovědný za komunikaci s členskými oddíly, ČAS

tomas.bresky@kaao.cz

🗨 +420 602 429 953

Mokrá
Šárka, Mgr.

členka Výkonné rady

Zodpovědná za komunikaci, marketing, média a PR

sarka.mokra@kaao.cz

🗨 +420 773 004 098

Sobčíková
Jana, PhDr.

členka Výkonné rady

Zodpovědná za sportovně technickou agendu KAAO

jana.sobcikova@kaao.cz

🗨 +420 605 150 700

Realizační tým

Cílem KAAO je vychovávat úspěšné reprezentanty připravené pro život. KAAO zajišťuje celostní přístup k rozvoji atleta do 26 let na dráze i mimo ni. V duchu starořeckého kalokagathia míří na ideál kompletní lidské osobnosti, harmonie mysli a těla, sportu a vzdělání.

Komplexní podporu na cestě mladých atletů k reprezentaci v seniorských kategoriích na vrcholných atletických akcích a olympijských hrách, stejně jako při přípravě na jejich uplatnění po ukončení aktivní kariéry vede profesionální tým odborníků.

Pro sportovní přípravu jsou k dispozici trenéři první a druhé třídy s mnohaletou praxí. Metodicky řídí jednotlivé sekce a zároveň vytvářejí platformu pro vzájemnou spolupráci osobních trenérů zařazených atletů.

Na fyzické kondici a zdraví atleta pracuje tým fyzioterapie, regenerace a rehabilitace.

Zajištěna je také jak komplexní preventivní, tak i akutní lékařská péče.

Každý atlet je pro svůj maximální výkon rovněž analyzován a veden v oblasti nutrice.

Dovolte nám představit Vám níže celý tým KAAO.

Trénink

Valová Marie, Mgr., Ph. D.

Šéftrenér

Šéftrenér KAAO zodpovídá za organizaci sportovní přípravy sportovců zařazených do KAAO, vedení dokumentace, řízení činností trenérů KAAO. Dále navrhuje atlety na zařazení do KAAO a výši jejich podpory, sleduje sportovní výkonnost atletů KAAO v rámci RTC, spolupracuje s atletickými kluby a oddíly v Moravskoslezském kraji, monitoruje školní prospěch a docházku atletů, spolupracuje s pověřeným pracovníkem ČAS, trenérem mládeže, trenéry SpS, SCM, sportovního gymnázia a s partnerskými školami KAAO. Připravuje Plán činnosti KAAO a Hodnocení činnosti KAAO pro RTC.

Kopecký Tomáš

Vedoucí trenér zařazeného SCM

Zodpovídá za přípravu návrhu potenciálních členů KAAO z řad talentovaných atletů v Moravskoslezském kraji, ve spolupráci se zapojenými SpS v Moravskoslezském kraji, ve spolupráci se zapojenými kluby a ve spolupráci s trenéry jednotlivých sekcí. Připravuje návrhy na vhodné zapojení nezařazených talentovaných žáků do společných testovacích tréninků KAAO dané sekce. Zodpovídá za průběžný monitoring výkonnosti atletů zařazených do KAAO. 

Zodpovídá za zařazené atlety SCM a související agendu.

Fatima Kostková

Vedoucí trenérka mládeže

Vedoucí trenérka sekce mládeže zodpovídá za monitoring talentovaných atletů a spolupráci s SpS v Moravskoslezském kraji v oblasti rozvoje talentovaných žáků a metodického vedení trenérů zapojených v SpS, včetně trenérů atletických přípravek. Jako trenérka dovedla překážkáře Michala Huska na Mistrovství Evropy U23, dálkařku Lucii Piskovou ke 3 titulům mistryně ČR ve své kategorii. Dále jejíma rukama prošel například i sprinter Milan Ščibráni, účastník Mistrovství světa juniorů. 

Zodpovídá za monitoring aktuálních trendů, inovací a vzdělávání v oblasti rozvoje atletiky a vyhodnocovaní jejich využitelnosti pro potřeby rozvoje KAAO. Podílí se na přípravě vzdělávací agendy KAAO. 

Vedoucí trenéři sekcí

Vedoucí trenéři sekcí mají ve své gesci přímou trenérskou činnost, nastavení fungování sekce, dohled nad chodem dané sekce, zodpovědnost za kvalitu atletické přípravy v dané sekci, spolupráce s hlavním trenérem mládeže, metodické řízení dané sekce, spolupráce se sekčním trenérem dané sekce ČAS.

Duda
Aleš

Skoky

Kysela
Martin

Skok o tyči

Lindovský
Vladimír

Hody a vrhy – hod kladivem, vrh koulí

Sajdok
Stanislav

Víceboje

Sobčíková
Jana, PhDr.

Překážkové sprinty

Šuška
Stanislav, Mgr.

Hody a vrhy – hod oštěpem

Vlček
Jaroslav

Sprinty

Fyzioterapie, regenerace a rehabilitace

Wrona Jakub, Ing. Mgr.

Vedoucí regenerace, fyzioterapie a rehabilitace

Jeho úkolem je řídit, koordinovat a dohlížet na systém celostní péče o fyzický stav atleta zařazeného do Krajské atletické akademie po stránce fyzioterapeutické, regenerační a případně rehabilitační.

Jakub Wrona studoval fyzioterapii v průběhu let 2007 až 2014 na Ostravské univerzitě v Ostravě, Palackého univerzitě v Olomouci, ve Skotsku, Finsku a Velké Británii. Své zkušenosti sbíral mimo jiné v Beskydském rehabilitačním centru Čeladná, Fakultní nemocnici Ostrava, Městské nemocnici Ostrava, v Rehabilitačním ústavu Hrabyně či v Sanatoriích Klimkovice. Většinu své profesní kariéry pracuje v ambulantní rehabilitaci a profesně se zaměřuje zejména na funkční poruchy pohybového aparátu. V roce 2016 spoluzaložil EliteFyzio s.r.o., kde se věnuje externím pacientům, kteří mají zájem na sobě aktivně pracovat. Své vědomosti neustále prohlubuje v kurzech špičkových odborníků a nyní také díky své pozici odborného asistenta na Lékařské fakultě Ostravské univerzity v Ostravě, kde od rok 2017 vyučuje na Ústavu rehabilitace.

Od roku 2016 je stálým členem realizačních týmů chlapeckých volejbalových reprezentačních složek se kterými se kromě jiného účastnil v roce 2017 Mistrovství světa v kategorii U19, v roce 2019 Mistrovství světa v kategorii U21 a v roce 2018 získal s týmem U18 stříbro na Mistrovství Evropy. V letech 2016-2018 se staral o extraligový basketbalový tým SBŠ Ostrava s nímž v roce 2017 a 2018 získal v kategorii U19 2. místo na MČR. Od rolu 2017 spolupracuje také s Atletickým klubem SSK Vítkovice na pozici fyzioterapeuta.

Sportovně-psychologická podpora

Petráš Václav, Mgr.

Vedoucí psychologické průpravy

Jeho úkolem je práce se sportovci akademie v oblasti komplexní mentální přípravy. Osobně i online je k dispozici s cílem pomoci zvládnout soutěžní tlak, zlepšit koncentraci, zvýšit výkonnostní konzistenci, budovat mentální odolnost a rozvíjet řadu dalších oblastí. 

Psychologii absolvoval na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a již během studia se specializoval na oblast sportu. Od roku 2015 spolupracuje s HC Oceláři Třinec, o rok později navázal spolupráci i s Českým hokejem, která zahrnuje mimo jiné realizaci vzdělávacích seminářů pro trenéry a rodiče, včetně výuky na FTVS Univerzity Karlovy. Od sezóny 2021/2022 zajišťuje mentální přípravu mládežnických hokejových reprezentantů. V rámci své soukromé praxe spolupracuje s řadou vrcholových sportovců a s dalšími sportovními svazy a organizacemi. Je autorem knihy Psychologie vítězství a vydává vlastní podcast Psychologie výkonu v praxi, kde s hosty z řad úspěšných vrcholových sportovců sdílí tipy a rady k mentálním aspektům výkonu.

Lékařská péče

Kodajová Miroslava, Prim. MUDr.

Garant lékařské péče

Lékařskou péči zajišťuje Interní oddělení Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice pod vedením prim. MUDr. Miroslava Kodajové. V rámci sportovní ambulance zajišťuje komplexní vyšetření tělovýchovným lékařem od klidové a zátěžové EKG, ergometrii, spiroergometrii, přes ultrazvuk, magnetickou rezonanci, analýzu vlasů. K dispozici jsou v případě potřeby přednostní vyšetření neurologické, interní či ortopedické vyšetření. Nedílnou součástí jsou krevní testy.

Nutriční poradce

Plačková Olga

Garant nutriční péče

Nutriční terapeutky Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice pod vedením Olgy Plačkové zajišťují komplexní péči o atleta v oblasti výživy. Od vstupních vyšetření, identifikaci konkrétních problémů, zhodnocení krevních testů po stránce nutriční s návazností na případnou suplementaci stravou nebo doplňky stravy dle zjištěného deficitu, poradenství o vhodném výběru stravy, surovin, technologických postupech při přípravě stravy, edukace o adekvátním pitném režimu v návaznosti na typ zátěže a fyziologický typ atleta. Součástí poradenství je bioimpedanční měření na váze, Tanita – měření celkové hmotnosti, svalové hmoty, tukové hmoty, BMI, viscerální tuk, hmotnosti kostí, obsahu vody v těle, aktuálního metabolického věku, zhodnocení měření v časové ose a řešení aktuální potřeby sportovce, popřípadě propočet jídelního lístku a další. Péče zahrnuje komplexní vstupní vyšetření a 3x ročně konzultace ohledně výživy a její kvality v návaznosti na relevantní zátěž.

Přejít nahoru