KAAO je výjimečná

KAAO je výjimečná. Snoubí celostní přístup a kolektivního ducha v individuálním sportu.

Krajská atletická akademie Ostrava naplno zahájila svou činnost dne 1. 5. 2021. Co tomu předcházelo a v čem je akademie výjimečná popisuje v rozhovoru níže Mgr. Šárka Mokrá, která u zrodu stála a v současné době je ve vedení ojedinělého projektu.

Šárko, kdy se myšlenka zrodila?

Myšlenka sportovních akademií, tedy propojení vzdělání a špičkového sportu, je stará a funguje všude ve světě a v některých sportech i u nás. V souvislosti s Ostravou jsme o ní přemýšleli v SSK Vítkovice již několik let, ale až impuls ze strany Českého atletického svazu, který akademiím vyčlenil podporu, odstartoval kroky k vlastní realizaci.

Podobné projekty s sebou nesou mimo sport i množství organizačních, legislativních i administrativních úkolů. Co vše bylo potřeba udělat, než se Krajská atletická akademie Ostrava stala realitou?

Spuštění projektu předcházelo 11 měsíců příprav. Spolu s Janou Sobčíkovou (trenérka AK SSK Vítkovice a dnes také členka vedení KAAO) a Oldřichem Zvolánkem (předseda Výkonné rady SSK Vítkovice) jsme si ujasnili vizi celokrajského projektu, kam by se zapojili všechny významné oddíly v regionu. Následovala řada jednání právě s nimi, ale také se zástupci města Ostravy, Moravskoslezského kraje a národního atletického svazu o financování a strukturálním fungování. Dále vytvoření vlastní samostatné právní entity, výběrová řízení na obsazení trenérských pozic i dodavatelů a samozřejmě to nejkrásnější, výběr samotných atletů. Jakmile byl zabezpečen i rozpočet, mohli jsme celý projekt spustit.

V čem je projekt jedinečný?

Ostravský projekt je jedinečný v tom, že jej tvoří většina velkých oddílů v kraji. Dále je jeho hlavní vizi jakási celostní péče o atleta v rovině sportovní, zdravotní i psychologické. Významnou součástí jsou společné kompenzace, tréninky a systematicky vedená, evidovaná a vyhodnocovaná lékařská, nutriční a fyzioterapeutická péče. Jedná se o nadstandardní celostní systém péče. U dospívajícího, dozrávajícího atleta má jednoznačný význam i pro jeho vlastní erudici pro jeho další fungování ve sportu a „šíření dobrých“ návyků.  A to nejen v rovině výkonnostní, ale i v rovině další motivace k práci v systému výchovy dalších generací atletů. Ať už na pozici trenérů, terapeutů, manažerů nebo pedagogů.  Akademie také, byť se jedná o individuální sport, klade důraz na spolupráci, vzájemnou podporu a přátelství jak mezi atlety, tak mezi trenéry. I tomu V tomto duchu jsou také v rámci jednotlivých sekcí vedeny pravidelné společné tréninky atletů. Nastavení pravidelných tréninků je jedenkrát za čtrnáct dnů. Ve stejném intervalu se také atleti scházejí na společných skupinových cvičeních, která vedených fyzioterapeutem. Vyvrcholením je pak společné soustředění. V roce 2021 zatím jedno, v dalších letech se uvidí. Všech aktivit se společně s atletem může vždy účastnit i jeho osobní trenér. Což je také unikátní, akademie nevytrhává sportovce z jejich „domovského“ prostředí, ale naopak jej podpoří, a to včetně jeho osobního trenéra.

Co by měla akademie přinést do budoucna?

Úspěšné reprezentanty, kvalitní trenéry, dobré lidi. A také propojení sportu a vzdělávání, na kterém se chce aktivně podílet. Má také ambici zapojit se relevantním způsobem do vědy a výzkumu ve spolupráci s místními univerzitami. S lékařskou fakultou Ostravské univerzity v tom směru již uzavřela smlouvu o spolupráci, s pedagogickou fakultou tamtéž intenzivně jedná a stejně tak se připravuje na jednání s VŠB-TUO. Je zde obrovské množství kapacit, které mohou velmi účinně synergicky působit. A i v tom se chceme angažovat. Věříme, že postupnými kroky se nám to podaří.

Přejít nahoru