Akademie atletům pomáhá i v péči o jejich zdraví

Akademie atletům pomáhá i v péči o jejich zdraví. Tu zajišťuje u odborníků, ale také učí atlety, jak k sobě mají přistupovat oni sami.

Na téma zdravotní péče jsme si povídali s Mgr. Marií Valovou, šéf trenérkou Krajské atletické akademie Ostrava.

– –

Marie, ty v rámci svých povinností mimo jiné také koordinuješ veškerou lékařskou a fyzioterapeutickou péči, regeneraci i případnou rehabilitaci atletů akademie. Co všechno se v té oblasti děje?

Snažíme se, abychom o atletovi zařazeném do KAAO měli přehled po všech relevantních stránkách. Tedy i o té zdravotní, fyzioterapeutické a nutriční.  Zdravotní péči o atlety zabezpečujeme ve spolupráci s nemocnicí AGEL Ostrava-Vítkovice. V červnu byly realizovány kompletní krevní testy. Na základě zjištění byly atletům doporučeny a nakoupeny vhodné doplňky stravy. V srpnu bylo realizováno vstupní vyšetřeni a konzultace ohledně výživy včetně měření na bio impedanční váze Tanita. Každý na jeho základě dostal podrobnou výstupní zprávu s individuálním doporučením. V návaznosti na vstupní konzultaci probíhá v současné době druhá konzultace v nutriční poradně. Každému atletovi bude pak připraven jídelníček dle jeho potřeb v jednotlivých fázích přípravy, tréninku, závodu i po něm. Zároveň probíhá komplexní vyšetření tělovýchovným lékařem. Výsledky jsou na základě souhlasu předávány atletům, jejich trenérům a sekčním trenérům k analáze a vytvoření systému opatření.

Co když má některý z atletů akutní potíže?

 Je zajištěna rovněž akutní péče, která je sportovcům v případě potřeby poskytována přednostně formou objednání na vyšetření související s akutním problémem: neurologie, interna, ortopedie, sono, ultrazvuk, magnetická rezonance, rentgen.

Vrcholový sport s sebou přináší extrémní zatížení, s nímž se tělo musí vyrovnávat. Navíc každý je velmi specifický a nese si s sebou i vrozené indispozice.

Ano, přesně tak. Proto je zajištěna do programu KAAO fyzioterapeutická péče a regenerace. Každý ze zařazených atletů absolvuje vstupní prohlídku, která má preventivní charakter, odhalí případnou nerovnováhu pohybového aparátu a může předejít možným zraněním. Jestliže je zjištěn dlouhodobější problém, jsou stanoveny léčebné metody. S půlročním odstupem jsou pak kontrolní fyzioterapeutické prohlídky, které stav opět zhodnotí. Atleti pak samozřejmě pravidelně využívají regeneraci v podobě celkového wellness (vířivka, masáž, infrasauna). Ta probíhá třikrát týdně. V rámci rehabilitační péče a regenerace jsou také zajišťována společná kompenzační cvičení.

Péče v KAAO je tedy v tomto směru velmi komplexní a na vysoké úrovni již v poměrně brzkém věku. Co tím sledujete?

Tím, že je atlet sledován a ošetřován na jednom místě, dostává jak ona nebo ona, tak trenéři jasnou zpětnou vazbu o tom, v jakém je aktuálním stavu a jak jsou nastavená opatření funkční. Předejde se tak zraněním, zklamáním a špatným návykům. Právě ony návyky se podstatně lépe budují u dospívajících lidí, než u sportovců, který je přes pětadvacet. To vše by jim pak mělo zůstat na celý život, jak v kariéře aktivního sportovce nebo třeba trenéra, který svou zkušenost bude předávat dál.

Přejít nahoru