Sportovní akademie jsou především o návaznosti vrcholového sportu a vzdělání

Sportovní akademie jsou především o návaznosti vrcholového sportu a vzdělání – KAAO není výjimkou

Proč je vzdělávání pro KAAO prioritou, jak spolupracuje sportovní prostředí s tím akademický, zda může přispět i k výzkumu a o mnohém dalším hovoří předseda Krajské atletické akademie Ostrava, Ing Tomáš Břeský.

– –

Jak je důležitý studijní prospěch atleta zařazeného do KAAO?

Je důležitý už pro samotné zařazení. Pokud atlet není student, který má prospěch a školní docházku na určité úrovni, nemůže se stát součástí KAAO, i kdyby jeho výkonnost byla na nejvyšší úrovni. Na druhé straně, kdyby se někdo takový našel, je úkolem KAAO sportovci pomoci zvládnout jak školu, tak sport. Jedním ze základních cílů KAAO je dle nastavených podmínek maximálně podpořit zařazené atlety v jejich vzdělání. Vždy v úzké kooperaci s osobními trenéry a domovskými oddíly a samozřejmě se školou.

Jako konkrétně to probíhá?

Atleti KAAO jsou studenty základních, středních a vysokých škol, KAAO všechny oslovila, s některými už navázala spolupráci a s jinými – i vzhledem ke „stáří“ celého projektu – je spolupráce v procesu příprav. Atleti-studenti dokládají své výsledky, jejich prospěch pravidelně sledují a kontrolují sekční trenéři i vedení KAAO. Pokud by se vyskytl problém, jsme tady od toho, abychom pomohli snoubit řešení jak na straně atleta, tak na straně vzdělávací instituce. Samozřejmostí jsou v tom celém procesu také rodiče, zejména u nezletilých sportovců. Prostě, maximální sportovní výkon musí být v souladu s výkonem ve škole základní, střední nebo vysoké. Jednak pohoda v škole, přináší pohodu i do přípravy a zároveň je prostě nutné být připraven pro život, který už nebude vyplňovat aktivní sportovní kariéra.

Atleti KAAO studují na různých školách v regionu. Některé mají velmi specifické obory. Rozvíjíte také nějakou odbornou spolupráci na tomto poli?

Chceme společně se školami vytvořit podmínky, v nichž se může nadaný sportovec připravovat v plném rozsahu, ale zároveň vyžadujeme po atletovi, aby plnil své povinnosti vůči škole v maximální rozsahu. Školy jsou velmi vstřícné. Abychom my jejich vstřícnost oplatili nabízíme pak náš prostor jim. Například obor ortoticko-protetický technik na SŠ AHOL, kde máme jednu atletku, potřebuje studijní „materiál“, tedy sportovce, kterého může sledovat a na základě těchto sledování zpracovat svou maturitní práci a nám zase mohou výsledky dodat nějakou informaci o stavu našeho svěřence. Umíme také zajistit odborné praxe ve sportovním managementu, eventuálně zajistit odborné přednášky apod. Možností, jak vzájemně působit je hodně.

V Moravskoslezském kraji je několik kvalitních vysokých škol. I to je jistě možnost?

Ano, je to velká příležitost a věřím že na obou stranách. Jednak jsou členové KAAO jejich studenty a jednak jsou zde obory a pracoviště, které umíme vzájemně využít. S lékařskou fakultou Ostravské univerzity jsme již podepsali smlouvu o spolupráci, s pedagogickou fakultou ji připravujeme a ladíme, rádi bychom tak navázali na relevantní obory VŠB-TUO a Slezské univerzity. Chceme podpořit exitující obory, které se vztahují ke sportu a také pomoci s realizací nových, které jsou v současné době třeba jen v Praze. V neposlední řadě je zde výzkum a také další odborné vzdělávání trenérů i atletů. V tom všem mohou zajímavou roli hrát i společné granty.

Kdybychom měli shrnout roli akademií, co by mělo zaznít?

Propojení sportu a vzdělání je důležité nejen kvůli aktuálnímu prospěchu, ale hlavně kvůli dalšímu životnímu uplatnění sportovce. I jako úspěšný olympionik bude lépe začínat jakoukoli svou činnost mimo aktivní vrcholový sport s kvalitním vzděláním nebo orientací v oboru. Špičkový sportovec musí být uplatnitelný v životě, musí umět své kvality zužitkovat i po skončení své kariéry. I to je cílem akademií. Lze na to pohlédnouti i velmi pragmaticky, do sportovců se od jejich dětství vkládají nemalé peníze, jen malá část z nich dosáhne absolutního vrcholu, ale všichni jsou talentovaní, obdaření zkušeností a mohou ji předávat zodpovědně dál jako trenéři, fyzioterapeuti, ale také manažeři klubů či sportovních areálů.

Jenže vzdělávání atleta neprobíhá jen při povinné školní docházce, ale také v oblasti atletiky, tudíž ze strany KAAO, mimo vzdělávání školní. Co se povedlo realizovat v letošním roce?

Našimi členy jsou studenti všech těchto škol: ZŠ Vojtěcha Martínka Brušperk, Gymnázium Františka Hajdy, Ostrava-Hrabůvka, Gymnázium Hladnov, Ostrava-Slezská Ostrava, Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, Gymnázium Olgy Havlové Ostrava-Poruba, Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, Matiční gymnázium, Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, SG Dany a Emila Zátopkových, Ostrava-Zábřeh, Slezské gymnázium, Opava, SPŠ umělecká, Opava, SPŠS, Ostrava, Masarykova univerzita Brno, Ostravská univerzita, Slezská univerzita Opava, Univerzita Palackého Olomouc a VŠB Ostrava. Ke svým běžným povinnostem pro ně ale KAAO ve spolupráci s dalšími subjekty zorganizovala další specializované kurzy. Konkrétně absolvovali:

  • I Run Clean – školení o antidopingu
  • 6. 2021 školení trenérů atletických přípravek
  • 8. 2021workshop pro sekční trenéry zaměřený na vliv kryoterapie na imunitu, sportovní výkon a regeneraci.
  • -7. 11 školení trenérů žactva, které KAAO pořádalo ve spolupráci s SSK Vítkovice a MS KAS také pro trenéry z regionu.
  • 12. doškolovací seminář všech stupňů

Myslím, že jsem toho za první měsíce fungování stihli docela dost.

devším o návaznosti vrcholového sportu a vzdělání

Přejít nahoru