Výcvikový tábor KAAO – trochu jiné soustředění

Vyvrcholením pilotního ročníku fungování Krajské atletické akademie bylo společné soustředění na Štrbském Plese ve Vysokých Tatrách. Konalo se na konci října. Byl to společný výcvikový tábor atletů KAAO pod vedením sekčních trenérů a za přítomnosti trenérů osobních. Hotel Toliar přivítal celkem 28 sportovců KAAO a také 3 atlety zařazené již do vyšších stupňů péče Olympu a  CISO (J. Bystroň, V. Hluchá, K. Bryszkowská). Ti byli součástí soustředění na své náklady, ale sdíleli své zkušenosti z přípravy, účasti na velkých soutěžích a tréninku s ostatními.  K dispozic byl po celou dobu fyzioterapeut.  Výcvikový tábor byl plně hrazen pro sekční trenéry, atlety KAAO a jejich osobní trenéry. Soustředění bylo zaměřeno na rozvoj kondice. Týmovou náplň tvořily turistické výšlapy, společná kompenzační cvičení, regenerace a také besedy jak s atlety zařazenými v CISO a v Olympu, tak se zástupci vedení KAAO k fungování KAAO a přednášky fyzioterapeuta.

V Tatrách se podařilo všem atletům kvalitně odtrénovat, položit základy pro novou sezónu. Atletům přálo i počasí, proto se povedlo splnit všechny tréninkové plány. Mezi trenéry i atlety vládla všeobecná spokojenost s kondičním soustředěním. Pro atlety bylo přínosné a motivační trénovat ve větších skupinách dle jednotlivých sekcí disciplín, pro osobní trenéry bylo užitečné se setkat s dalšími trenéry a diskutovat tréninkové metody, prostředky a plány. Všichni si pochvalovali jak vysokohorské prostředí,  tak kvalitní zázemí hotelu (strava, regenerace).