V MS kraji funguje kvalitní systém péče o talentované atlety

V Moravskoslezském kraji funguje kvalitní systém péče o talentované atlety. KAAO je jeho součástí.

Za sportovní část v KAAO zodpovídá ve vedení primárně Mgr. Jana Sobčíková. Dnes si povídáme právě s ní o tom, jak koncept Krajské atletické akademie Ostrava zapadá do systému péče o talentované atlety v kraji a jak jej spoluutváří.

Dá se říci, že v současné době je v Moravskoslezském kraji o talentovaného sportovce postaráno v každém věku. Můžeš nám přiblížit jak?

Vznikem akademie se podařilo doplnit celý systém péče od žákovských kategorií po ty seniorské. Jakou mapu nabízí schéma níže. Dá se tedy říci, že máme skvělý základ, v republice ojedinělý a nyní je na nás všech, jak s ním budeme pracovat.

Proč je to důležité?

Přesně definovaný systém péče navázaný na výkonnostní kritéria je přehledný a každý ví, na jakou podporu má v jaké situaci nárok. Jednotlivé úrovně na sebe navazují a doplňují se. Jeho složky vzájemnou spolupráci definovali také společným memorandem, které podepsal Moravskoslezský krajský atletický svaz, Olymp, Sportovní gymnázium, Centrum individuálních sportů Ostrava a KAAO v září tohoto roku. Jednoznačný význam má také z hlediska financování. Město Ostrava i Moravskoslezský kraj, kteří jsou zásadními podporovateli KAAO, tuto přehlednost velmi oceňují a zařadili i díky ní projekt mezi své strategické plány. 

KAAO má své sekční trenéry. Co je jejich práce?

Sekční trenéři jsou vybráni napříč oddíly v kraji a jedná se o nejlepší odborníky na jednotlivé sekce disciplín. Prací sekčního trenéra je spolupracovat s osobním trenérem zařazeného atleta, konzultovat metodiku tréninku, techniku atleta v dané disciplíně. Být poradcem osobnímu trenérovi a rozvíjet danou sekci disciplín v kraji.

Jak spolupráce s osobním trenérem vypadá?

Dohled a konzultace probíhají tak, že sekční trenér dohlíží u zařazených atletů na jejich tréninkový deník, srovnává výkonnost, zpracovává analýzy, dává zpětnou vazbu, co například sportovci z obecného hlediska nesedí, kam je třeba se zaměřit, jak na to, vždy i v návaznosti na lékařská a fyzioterapeutická sledování. Cílem je spolupráce, nikoli konkurence, protože cíl máme všichni společný. I proto se na pravidelných společných tréninzích scházejí jak atleti, tak všichni trenéři – sekční i osobní – a stejně tomu tak je i na společných kompenzačních cvičeních. Totéž platí o společném soustředění.

Co přináší akademie domovským oddílům zařazených atletů?

Za prvé prestiž, za druhé nesmírnou úsporu financí za péči, na kterou oddíly nemají rozpočty a za třetí možnost komplexního růstu oddílových trenérů v jejich profesním vzdělávání. Jen pro představu, níže je shrnuto, jaký objem péče získává atlet prostřednictvím KAAO.

V průměru je do každého atleta investována péče v rozsahu

PoložkaČasová/jiná dotace měsíčně na 1 atletaČasová/jiná dotace celkem za rok 2021 na 1 atlety
Společný trénink3-4 tréninkové jednotky21-28 tréninkových jednotek
Regenerace6 hodin42 hodin
Preventivní fyzioterapeutické vyšetření2 vyšetření
Akutní fyzioterapeutická/rehabilitační péče a regenerace8 hodin
Akutní zdravotní péče2 vyšetření
Kryoterapie1 kompletní kůra o 10 vstupech plus akutní ošetření
Kompenzační cvičení s fyzioterapeutem2 hodiny14 hodin
Nutriční poradenství2 konzultace
Sportovní zdravotní prohlídka1 konzultace
Školení atletů
Soustředění SCM, VSCM a KAAO (včetně osobních trenérů)2 týdny – 528 500/cca 18 000 osoba
Nákup specializované sportovní obuvi – dle individuálních potřeb4 000 Kč
Nákup specializovaného sportovního oblečení – dle individuálních potřeb3 000 Kč
Nákup specializovaných výživových doplňků – individuálně dle biochemického rozboru krve4 000 Kč
Nákup vybavení sportovišť pro specializace atletů150 000 Kč – celkem, ne na osobu
Oficiální oblečení – tepláková souprava2 500 Kč
Přejít nahoru