S Terezou Královou o posilování II

Krajská atletická akademie Ostrava si klade za cíl nejen vychovávat a podporovat mladé atletické talenty, ale i trenéry, jak stávající, tak i budoucí. I proto se ve čtvrtek 29. 9. sešlo 25 trenérů z celé České republiky v posilovně vítkovického stadionu na druhém, navazujícím workshopu Terezy Králové na téma „Technika a význam základních posilovacích cvičení”.

Tříhodinový workshop byl zaměřen na vysvětlení základních postupů manipulace s velkou osou a jednoručkami včetně úchopů, vhodná mobilizační cvičení pro dosažení potřebného rozsahu pohybu pro adekvátní provedení techniky u probíraných cvičení. Technika jednotlivých cviků byla detailně ukázána a prodiskutovaná s přesahem do specifičnosti atletických disciplín, a to zejména v kontextu bilaterálních a unilaterálních variant u cvičení s otevřeným pohybovým řetězcem. „Informace ohledně silové přípravy sportovce zaměřené na technické provedení základních posilovacích cvičení potřebných pro atlety jakékoli specializace, jejich správné provedení je prevencí zranění. Správně vedené posilování je základní předpoklad pro výkon v jakékoli atletické disciplíně. Ve chvíli, kdy atlet i trenér vidí praktické ukázky a zkouší pod dohledem specialisty správné provedení v rámci praktických workshopů je nenahraditelný způsob, jak se vyhnout fatálním chybám. A je třeba si tuto znalost osvěžovat, i když je člověk třeba dlouholetým trenérem,” oceňuje Jana Sobčíková z pozice sekční trenérky překážkových sprintů KAAO. „Workshop znovu ukázal, jak nepostradatelné je dokonale zvládnout základní cviky jako dřep, bench press, trh, přemístění, mrtvý tah. A také se pravidelně k tématu správného provedení vracet, pod dohledem odborníka si vše znovu vyzkoušet, včetně trenérské korekce a připomenutí kritických míst,” dodala Marie Valová, šéftrenérka KAAO. Dobře vedený workshop ocenili všichni přítomní. Prostě propojení teorie s praxí v podání fundovaného experta.

Děkujeme Tereze Králové za příjemné a přínosné „lektorování” a trenérům za jejich hluboký zájem o problematiku.

Workshop o posilování II
Přejít nahoru