Workshop "Budujeme všestranné atlety a předcházíme zraněním" byl úspěšný

I když žactvo není primární cílovou skupinou práce KAAO, bere si ostravská akademie za své i podíl na aktivitách v oblasti rozvoje trenérské a atletické komunity v regionu jako takové. “Jedno navazuje na druhé, bez toho nelze nic budovat. Abychom měli úspěchy u náctiletých a hlavně dospělých, musíme kvalitně a správně pracovat s dětmi od malička. K tomu vede jedině dobře vzdělaný, oceněný a nadšený trenér. Proto se snažíme pracovat v rámci možností i v této oblasti,” říká předseda KAAO Tomáš Břeský.

I to byl důvod, proč ve čtvrtek 30. 6. proběhl workshop s lektorkou Terezou Královou zaměřený na rozvoj silových schopností v kategorii žactva. Tereza Králová deset let vozila medaile z republikových šampionátů v hodu kladivem, Česko reprezentovala na evropských a světových atletických podnicích, dvakrát byla i na univerziádě. Před čtyřmi lety si ke kariéře atletky přidala sportovní kariéru mezi vzpěračkami. V současné době působí jako odborná asistentka na Katedře atletiky, plavání a sportů v přírodě, Fakulty sportovních studií MUNI v Brně, kde vede odborné semináře zaměřené na kondiční trénink, posilování a správnou techniku silových cvičení. Přednáší a vede odborné semináře zaměřené ne správné posilování mládeže.

Workshopu se účastnilo cca 20 trenérů žactva z oddílů MSK. Lektorka seznámila trenéry s novými trendy a výzkumy týkající se rozvoje síly u dětí. Na teoretickou část navázala praktická část v posilovně, kde lektorka předvedla jednak metodické řady nácviku některých základních cvičení v posilovně a také ukázala trenérům klíčové body jednotlivých cvičení, varianty cvičení v návaznosti na silovou připravenost dítěte, organizaci silového tréninku pro skupinu různě silově disponovaných dětí. Důraz byl kladen na správné technické pojetí silových cvičení.  Workshop byl trenéry přijat velmi kladně.